Celvisie inleiding

Evangelische Kringgemeente Vriendschap is een celgemeente. Deze wijze van gemeente-zijn wordt de laatste jaren wereldwijd steeds populairder. De grootste gemeenten ter wereld zijn bijna allemaal celkerken.

Bijbelse geschiedenis

Jezus met zijn discipelenToch zijn de principes waarop de celgemeente gebaseerd is niet nieuw. In feite zien we deze al terug in de bediening van Jezus. In plaats van al Zijn tijd te gebruiken in het bereiken van de menigten, bracht Jezus misschien wel 50% van Zijn tijd door met een kleine groep van 12 discipelen. Uit deze groep koos Hij zelfs nog drie mannen die vrijwel altijd bij Hem waren. In veel mooie maar ook moeilijke momenten waren Petrus, Jakobus en Johannes bij Jezus (zie o.a. Markus 14:33).

In de rest van het Nieuwe Testament zien we dat gelovigen bij elkaar kwamen in 'huisgroepen' (Handelingen 2:46; Romeinen 16:5; Filemon 1:2). Uit verzen als Handelingen 2:46 en Romeinen 16:23 valt op te maken dat er vaak ook sprake was van onderlinge banden tussen deze groepen en dat deze verschillende groepen bij gelegenheden ook bij elkaar kwamen.

Kerkgeschiedenis

Ook tijdens de gehele kerkgeschiedenis heen zien we steeds weer de kracht van kleine gemeenschappen van gelovigen. In de achttiende eeuw waren er in Groot-Brittanië twee bekende evangelisten, George Whitefield en John Wesley. Beiden spraken ze voor menigten en beiden zagen ze de kracht van God werken. Toch was er een verschil tussen de twee mannen. Aan het einde van zijn leven merkte George Whitefield op dat hij in tegenstelling tot John Wesley weinig blijvende resultaten had geboekt. John Wesley veranderde de geschiedenis van Groot-Brittanië. Zijn geheim - hij organiseerde de mensen die via zijn bediening tot geloof kwamen in kleine groepen, waarbij de leden elkaar hielpen in hun wandel met God. Volgens sommige historici was de Methodistenbeweging er zelfs de reden van dat er in Groot-Brittanië, in tegenstelling tot in Frankrijk, geen bloederige revolutie uitbrak.

Evangelische Kringgemeente Vriendschap is een celgemeente omdat ze gelooft in de onderliggende Bijbelse principes. Tevens zijn we van mening dat de celgemeente voor onze tijd een goede gemeentevorm is waarin we Gods doelen voor de gemeente: aanbidding, toerusting, gemeenschap en evangelisatie gestalte kunnen geven.