Wat is een celgroep?

celgroep vergaderingWat is een celgroep? Niet iedere huisgroep, kring, of kleine groep in een kerk is een celgroep. Hoewel veel aspecten overeen zullen komen, onderscheidt een celgroep zich er in dat alle doelen van de gemeente: aanbidding, opbouw, gemeenschap, en evangelisatie ook nagestreefd worden door de celgroep. Een celgroep is dus in feite een gemeente-in-het-klein.

Waarden

Evangelische Kringgemeente Vriendschap heeft voor haar celgroepen de volgende 'waarden' vastgesteld. Iedere celgroep probeert deze elementen tot uiting te laten komen.

De belangrijkste waarde, waar alle andere waarden uit voort komen, is dat in een celgroep Jezus centraal staat. De focus is op Jezus en op wat Hij wil doen. In plaats van onze eigen problemen en persoonlijke 'bagage' de agenda te laten bepalen, geven wij Jezus de ruimte. Wij laten onze 'bagage' daarom bij de deur staan, en laten het aan Jezus over of Hij daar die avond iets mee wil doen in de bijeenkomst. Uiteindelijk is Hij, door Zijn Geest, aanwezig in de bijeenkomst. Hij geeft kracht aan onze aanbidding, geeft gaven en bouwt ons op. Hij maakt ons één, en haalt anderen de groep binnen.

Uit deze allerbelangrijkste waarde van gericht zijn op Jezus, komen vijf andere waarden voort:

open handen1) Ieder lid bediening. Wij zijn het Lichaam van Christus. Wij hebben allemaal gaven en talenten gekregen, die Jezus in ons wil ontwikkelen tot welzijn van de hele gemeente. Niemand van ons is gemaakt als toeschouwer. Tevens heeft niemand het alleenrecht tot een bepaalde bediening. Celgroepen worden de plaats waar we allemaal kunnen groeien in het geloof en onze gaven kunnen gebruiken. De cel komt tot leven als iedereen betrokken is.

2) Ieder lid groeit. Christen zijn, is een levenslange groeiende relatie met Jezus. Zijn 'Grote Opdracht' voor ons is om 'discipelen te maken van alle volken' (Matteüs 28:19-20). Deze opdracht daagt ons allemaal uit in het celleven. De celgroep wordt de plaats waar nieuwe leden gediscipeld kunnen worden en waar alle leden kunnen groeien in volwassenheid en het plan van Jezus voor hun leven.

3) Opofferende liefde. Jezus vatte de hele Oud Testamentische wet samen in liefde voor God en liefde voor je medemensen (Markus 12:28-34). De opofferende liefde die Jezus zelf toonde (1 Joh 3:16), en waar wij nu over kunnen beschikken door de Heilige Geest die in ons woont, is een belangrijk element van het celleven. Het opofferen van jezelf bindt de cel samen. Het gaat er niet om wat je uit het celleven krijgt, maar wat je kan bijdragen en geven.

gezellig aan tafel4) Gemeenschap. Een celgroep is meer dan een bijeenkomst! Het is een kleine groep mensen die naar elkaar omkijkt en voor elkaar zorgt. Het is een plaats om van anderen te houden en waar anderen van jou houden. Een celgroep is als familie voor elkaar. We leren anderen te vertrouwen, eerlijk en open te zijn, anderen te helpen en hulp te ontvangen, en goede vriendschappen te bouwen en ontwikkelen.

5) Evangelisatie en vermenigvuldiging. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 70% van alle Christenen tot geloof is gekomen via een vriend of vriendin. Een belangrijk onderdeel van het vervullen van de Grote Opdracht van Jezus, is dus om goede vriendschappen te ontwikkelen met mensen in onze omgeving. Omdat cellen bijeenkomen in de huizen van de leden, vormen ze een belangrijke manier waarop onze ongelovige vrienden kunnen zien hoe Christenen met elkaar omgaan en wat het inhoudt om Christen te zijn.

Een celgroep moet er dus voor zorgen dat ze altijd open blijft voor nieuwe mensen en nooit naar-binnen-gericht wordt. De uitdaging voor elke celgroep is om uit te reiken naar de mensen om ons heen en ze de liefde van Jezus te laten zien. Het hoofddoel voor een celgroep is dan ook om te groeien, te ontwikkelen, en zich uiteindelijk te vermenigvuldigen in twee nieuwe celgroepen.