EKV & de EKV visieEK Vriendschap logo

Evangelische Kringgemeente Vriendschap is een jonge, dynamische celkerk in de omgeving van Alkmaar. Ruim tien jaar geleden zijn wij begonnen met vier echtparen en één celgroep, en momenteel tellen wij ongeveer 75 leden en 7 celgroepen. Wij bestaan voor een groot gedeelte uit jonge gezinnen, maar hebben ook een groeiend aantal tieners en twintigers. EKV is een internationele kerk met onder andere leden uit Nederland, Canada, Zuid-Amerika en Azië.

Wij geloven dat Jezus Christus het antwoord is op onze diepste noden en verlangens, en dat je om echt gelukkig te worden Hem moet leren kennen. In het bijzonder geloven we dat Jezus Christus de Enige is die ons kan bevrijden van de zonde en de schuld die dit veroorzaakt in ons leven.

Evangelische Kringgemeente Vriendschap wil de inwoners van Alkmaar en de omliggende plaatsen in contact brengen met Jezus Christus door kleine groepen van gelovigen (celgroepen) te beginnen in iedere straat van Alkmaar, en in de toekomst ook celgroepen en diensten te starten in de omliggende plaatsen.

Vanaf het begin zijn wij een celkerk geweest. Destijds was dit een nieuw fenomeen in Nederland, maar inmiddels is dit via een aantal celkerk- en G12 conferenties een bekende term geworden. Kort gezegd houdt dit in dat alle leden van onze gemeente deel uitmaken van een celgroep en dat de gezamenlijke celgroepen op zondagochtend bij elkaar komen voor een dienst. Tevens laten wij zo veel mogelijk functies van het gemeente-zijn - zoals pastorale zorg, evangelisatie, gemeenschap, en discipelschap - via de celgroepen verlopen.

Evangelische Kringgemeente Vriendschap is niet aangesloten bij een denominatie. Wij zijn echter wel een deelnemer van de Evangelische Alliantie. Dit houdt ondermeer in dat wij de geloofsbelijdenis van de EA onderschrijven.