home » nieuwsberichten

Prayer Station

Een Prayer Station bestaat uit twee groepen. Ten eerste de teams van twee personen. Deze gaan gesprekken aan met de mensen op straat met de vraag: “Mag ik voor je bidden?”  Een tweede groep blijft achter op de plek van waaruit gewerkt wordt om de anderen die op straat actief zijn te ondersteunen met voorbede.

Wil je meedoen? Prayerstation wordt elke eerste zaterdag van de maand gehouden. Om 10.45 uur  verzamelen we in "De Steiger", Luttik Oudorp 93 te Alkmaar.