Gebedsavond

In 1 Thessalonicenzen worden we opgeroepen om onophoudelijk te bidden. In de gemeente doen we dat onder meer door elke week op vrijdagavond samen te komen en te bidden.

We zijn een uur bij elkaar om de Here God te prijzen en groot te maken en voorbede te doen. De accenten daarbij liggen steeds weer anders. De ene keer bidden we voor onze regering, de overheid en de plaatsen waar we wonen. De andere keer voor de EKV, de jongeren en kinderen. Weer een andere keer voor persoonlijke noden in onze kerk en daarbuiten. We weten ons daarbij geleid door de Here zelf die in ons midden is.

‘Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.’ (1 Tessalonicenzen 5:24)