Huisgroepen

De Bijbel leert ons dat wij elkaar nodig hebben als gelovigen. En dat is ook onze ervaring. Er zijn veel verzen te vinden waarin het woord elkaar voorkomt: bemoedig elkaar, bid voor elkaar, help elkaar, etc. Dat is het geloof in de praktijk brengen.

Tijdens de zondagsdienst kom je in een grote groep samen, is er tijd voor gezamenlijke aanbidding en we krijgen onderwijs vanuit de Bijbel. Maar juist in huisgroepen is tijd en ruimte voor meer persoonlijk contact. Er is aandacht voor elkaar, voor wat je de afgelopen week hebt meegemaakt, waar je misschien mee zit of waar je juist dankbaar voor bent. Met elkaar aanbidden we God door middel van het zingen van enkele liederen. We bidden met en voor elkaar en we lezen een gedeelte uit de Bijbel en praten daarover hoe we dat kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Er is genoeg ruimte voor vragen als je die hebt. Zo groeien we samen en helpen elkaar Jezus te volgen; en iedereen draagt zo z’n steentje bij aan de invulling van de avond.

Meedoen met een huisgroep binnen EKV is vrijwillig. De huisgroepen zijn gemengd, dus zowel vrouwen als mannen zijn aanwezig in de groepen. Er zijn meestal 4 tot 8 leden aanwezig.

Momenteel zijn er binnen EKV twee huisgroepen die op een doordeweekse avond samenkomen. De groep in Alkmaar komt tweewekelijks bij elkaar. De andere groep komt wekelijks bij elkaar in Heerhugowaard/St Pancras. De avonden zijn afwisselend bij een van de kringleden thuis, beginnen om 20:00 uur en eindigen meestal rond 21:30 uur.

Verder is er binnen EKV nog een vrouwengroep in Alkmaar die regelmatig samenkomt, vaak overdag. Ze maken samen een afspraak wanneer, waar en hoe laat.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag eens bij een huisgroep of bij de vrouwengroep komen kijken? Neem dan gerust contact met ons op. Je bent van harte welkom!