Over EKV in Alkmaar

Over EKV

Wat wil je weten over ons? Evangelische Kerk “De Vriendschap” is een evangelische, christelijke gemeente voor mensen uit Alkmaar en omgeving. Wij willen God beter leren kennen en Hem bekend maken aan anderen. Het is geweldig om te zien hoe God mensenlevens verandert.

Sinds 1994

De Vriendschap is in 1994 opgericht door vier echtparen en begonnen in een huiskamer. Al snel groeide dit uit naar drie huisgroepen en werd begonnen met zondagse samenkomsten. De laatste jaren komen we als gemeente op zondagochtend samen in wijkcentrum Mare Nostrum. Tevens zijn er een paar huisgroepen die op een doordeweekse dag/avond samenkomen.

Wat we belangrijk vinden

Vanaf het begin ligt de nadruk op het samen leren leven met Jezus, onderlinge betrokkenheid en het laten zien van de liefde van Jezus naar anderen. Lees hier wat onze leden waarderen in de gemeente. Als evangelische gemeente onderschrijven we de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie.

Wij zijn aangesloten bij de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten en onderhouden goede contacten met andere kerken in de regio.

Je bent welkom

Kom gerust een keer bij ons kijken in een zondagsdienst, of neem eerst contact op mocht je nog vragen hebben. Je bent van harte welkom.

Wat waarderen onze leden in de gemeente?

Wij hebben onze leden gevraagd om op te schrijven wat zij waarderen in de gemeente. Hieronder lees je de reacties over EKV.

  • Over vriendschap:

De gemeenteleden waarderen de warme hartelijke sfeer in de gemeente. Men voelt zich welkom. Er is een gevoel van vriendschap, saamhorigheid en interesse voor elkaar. Ook buiten de zondagse diensten om. Men beleeft oprechte onderlinge betrokkenheid en zorg en persoonlijke aandacht. De liefde van Jezus wordt ervaren in en door elkaar heen. Men voelt zich veilig en durft open te zijn. EKV is een gemeente waar men ruimte ervaart en wordt bemoedigd.

  • Over de diensten:

De leden ervaren de diensten als persoonlijk. De Vriendschap zit niet vast aan vormen en rituelen en kerkregels. Er heerst een persoonlijke sfeer. Je mag jezelf zijn en vrijwel iedereen kan en mag iets doen. Er is ruimte om iets nieuws te doen. Je mag je gaven en talenten inzetten en krijgt daar ruimte voor.

  • Over het onderwijs:

De Heere Jezus staat centraal. De bijbel wordt serieus genomen en de betrouwbaarheid daarvan en autoriteit als Gods Woord wordt vastgehouden. Er is een diversiteit aan sprekers waardoor de waarheid van vele kanten wordt belicht. Er is een grote variëteit aan bijbels onderwijs en er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. De oudsten willen Christus volgen in woord en praktijk. De leden getuigen dat ze God beter leren kennen.

  • Over de persoonlijke gevolgen:

Men waardeert EKV als een plek waar men elkaar liefheeft, respecteert en vertrouwt en er echte vriendschap is. Het is ook een gemeenschap waar genezing en herstel plaatsvindt en waar men op God vertrouwt en trouw wil blijven aan God’s woord.