Over de EKV in Alkmaar

Over de EKV

Wat wil je weten over ons? De Evangelische Kerk De Vriendschap is een evangelische, christelijke gemeente voor mensen uit Alkmaar en omgeving. Wij willen God beter leren kennen en Hem bekend maken aan anderen. Het is geweldig om te zien hoe God mensenlevens verandert.

Sinds 1800

Nou niet helemaal. De Vriendschap is in 1994 opgericht door vier echtparen en begonnen in een huiskamer. Al snel groeide dit uit naar drie huisgroepen en werd begonnen met zondagse samenkomsten. De laatste jaren komen we als gemeente op zondagochtend samen in wijkcentrum Mare Nostrum, en door de week in huisgroepen in Alkmaar en Heerhugowaard.

Wat we belangrijk vinden

Vanaf het begin ligt de nadruk op het samen leren leven met Jezus, onderlinge betrokkenheid en het laten zien van de liefde van Jezus naar anderen. Lees hier wat onze leden waarderen in de gemeente. Als evangelische gemeente onderschrijven we de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie.

Wij zijn aangesloten bij de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten en onderhouden goede contacten met andere kerken in de regio.

Je bent welkom

Kom gerust een keer bij ons kijken in een zondagsdienst, of neem eerst contact op mocht je nog vragen hebben. Je bent van harte welkom.

Wat waarderen onze leden in de gemeente?

Kort geleden hebben wij onze leden gevraagd om op te schrijven wat zij waarderen in de gemeente. Hieronder lees je de reacties over de EKV.

 • Betrokkenheid van gemeenteleden (bv op je persoonlijke leven).
 • Naast kerk op zondag ook ontspannen activiteiten samen, gemeente zijn.
 • De persoonlijke betrokkenheid onderling, we kennen elkaar doordat we niet zo groot zijn.
 • Ruimte om te experimenteren met kwaliteiten
 • Hartelijk
 • Warm
 • Saamhorigheid
 • Dat we steeds een andere spreker hebben, waardoor er een grote variëteit aan preken/onderwerpen is
 • Kleine gemeente waardoor je de meeste mensen redelijk goed kent
 • Dat de diensten vrij eenvoudig zijn, niet afgeleid door licht- en geluidseffecten en “show” op podium
 • Het persoonlijke contact, je wordt altijd hartelijk ontvangen als je de kerk binnenkomt
 • De aanbidding is fijn en vrij voor iedereen om zich te gedragen op een manier die hij/zij fijn vindt
 • Het bidden voor, na, tijdens een dienst voor elkaar, maar ook buiten de diensten om.
 • Dat wij elkaar respecteren en liefhebben
 • Dat wij elkaar vertrouwen
 • Dat we God vertrouwen
 • Hechte gemeenschap waarin ik steeds meer mensen leer kennen.
 • Ik kan er mijn ‘ei’ kwijt.
 • Iedereen kan en mag iets doen
 • De voorganger en oudsten volgen Christus in woord en praktijk
 • De onderlinge liefde en oprechte belangstelling naar elkaar
 • De bijbel, Gods woord serieus genomen wordt en Jezus gepredikt wordt
 • De mensen op zondag interesse tonen in elkaar en bemoedigen
 • De gemeente niet vast zit aan vormen en rituelen en kerkregels
 • Het samen met elkaar God dienen, loven en prijzen en nadenken oven Zijn Woord
 • Relatie met elkaar, vriendschap
 • Openheid en toegankelijkheid
 • De persoonlijke sfeer in de kerkdienst
 • Dat mensen hun persoonlijke ervaringen kunnen delen
 • Dat de Here Jezus centraal staat
 • Onderlinge bemoediging en aanmoediging
 • Veiligheid
 • Het onderwijs en aanbidding
 • God beter leren kennen
 • De onderlinge liefde van Jezus in elkaar zien
 • De openheid en betrokkenheid.
 • Een plek waar ik genezing en herstel heb en nog steeds ervaar
 • Een plek waar ik ruimte ervaar, bemoediging en uitdaging
 • Dat de betrouwbaarheid en autoriteit van de Bijbel als onbetwist feit wordt geaccepteerd en vastgehouden
 • De diversiteit in sprekers, waardoor bovenstaande waarheid van zoveel verschillende kanten wordt belicht
 • De betrokkenheid, zorg en uitingen van liefde van gemeenteleden
 • Betrokkenheid van velen bij persoonlijke zaken
 • Inzet voor de samenkomsten
 • De wil om trouw te blijven aan Gods Woord in alles