EKV Financiën

Over onze financiën

“Zij gaven meer weg dan ze konden missen. En ik kan getuigen dat ze het niet deden omdat wij het vroegen, maar omdat zij het zelf wilden. Zij drongen er bij ons op aan het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Wat zij deden, ging onze verwachtingen ver te boven. Zij gaven zichzelf; eerst aan de Here en, omdat God het wilde, ook aan ons.” – 2 Korinthiërs 8:3-5

“EKV wil géén cent van jou ontvangen die je niet van harte wilt geven.”

Voor ons werk zijn wij volledig afhankelijk van giften van gemeenteleden. Subsidies zijn voor ons werk niet beschikbaar.

Volgens de Bijbel is ieder gemeentelid vrij door genade te bepalen wat zijn of haar bijdrage zal zijn. Deze vrijwillige bijdragen worden gestort in de algemene kas van de gemeente. Hieruit worden de lopende kosten betaald. Voor één project is er een aparte giftenpot en dit betreft Noah’s Arc Children Ministry Uganda. Zie voor meer info hierover de zendingspagina op deze site. Soms wordt er een speciale inzameling gehouden  en er zijn projecten waar de gemeente aan deel neemt, bijvoorbeeld de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie Kids.

Hoe kunt u financieel deelnemen aan dit werk?

Er bestaan verschillende manieren waarop u het werk in onze gemeente kunt ondersteunen. U kunt dat op de volgende manieren doen:

  • Contant in de giftenpot van EKV op de koffietafel tijdens elke zondagochtenddienst.
  • Via de bank als eenmalige gift.
  • Via de bank door een vaste maandelijkse bijdrage.

EKV heeft een ANBI beschikking bij de Nederlandse belastingdienst. Giften zijn dus belastingaftrekbaar.

Storten bijdragen

Bijdragen voor de Evangelische Kringgemeente Vriendschap kunnen overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer NL43RABO0327024887 te Alkmaar. Sommige gemeenteleden hebben hun bank opdracht gegeven om via een automatische overboeking maandelijks een vast bedrag naar de rekening van de gemeente over te schrijven. Uw bank kan dit voor u regelen.

Meer informatie

Misschien vindt u het prettig om eerst eens met ons over deze laatstgenoemde zaken een gesprek te hebben. Neemt u dan contact op met onze penningmeester.