Lid van de Alliantie van Baptisten- en CAMA Gemeenten (Unie-ABC)

Evangelische Kerk De Vriendschap is aangesloten bij de Unie-ABC. Unie-ABC is eind 2020 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen de voormalige Unie van Baptistengemeenten in Nederland (‘de Unie’ genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (‘ABC’ genoemd). EKV was al lid van de ABC-gemeenten.

Welke voordelen heeft het Unie-ABC lidmaatschap voor De Vriendschap?

Welke voordelen heeft het Unie-ABC lidmaatschap? Wij noemen er een paar.

Deel van een netwerk

Via de Unie-ABC maken wij deel uit van een netwerk van ruim 150 plaatselijke, zelfstandige gemeenten die samen de grote opdracht van Jezus in de praktijk willen brengen.

Gastsprekers

Meerdere malen per jaar nodigen wij sprekers van andere Unie-ABC gemeenten uit om bij ons te komen spreken. Deze diversiteit van sprekers wordt door onze leden gewaardeerd en geeft ons ook een bredere, gezonde kijk op Gods Woord.

Kennis delen en toerusting

Er wordt veel kennis en ervaring die lokale gemeentes opdoen gedeeld via de Unie-ABC. Zo leren wij van elkaar. Ook worden er door de Unie-ABC af en toe toerustingsdagen georganiseerd rondom specifieke onderwerpen. Ook kunnen de oudsten van de gemeente indien gewenst hulp en ondersteuning krijgen van de regio coördinator van de Unie-ABC.

Praktisch

Ook in praktisch opzicht heeft ons Unie-ABC lidmaatschap voordelen. Zo wordt bijvoorbeeld de licentie voor de muziek die wij op zondag gebruiken centraal geregeld.

Kijk voor meer informatie over de Unie-ABC op hun website.