EKV ANBI status

Evangelische Kerk De Vriendschap heeft ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat u uw giften aan de gemeente mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het fiscale nummer (RSIN) van Evangelische Gemeente Vriendschap Alkmaar & Omstreken is 818511448.

Om aan de voorwaarden van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te blijven voldoen, moeten we enkele gegevens publiceren. Deze vindt u hieronder.

ANBI Transparantiegegevens 2019

anbi transparantiegegevens 2018

Op de website van de belastingdienst met ANBIs vind je ons door te zoeken op instelling: ‘vriendschap’ en vestigingsplaats: ‘alkmaar’.