Lid van de Alliantie van Baptisten- en CAMA Gemeenten

De Vriendschap is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten.

De ABC is in 2006 ontstaan uit een samengaan van de Broederschap van Baptistengemeenten en de CAMA gemeenten.

Welke voordelen heeft het ABC-lidmaatschap voor De Vriendschap?

Deel van een netwerk

Via de ABC maken wij deel uit van een netwerk van ruim 65 plaatselijke, zelfstandige gemeenten – die samen de grote opdracht van Jezus willen leven.

Gastsprekers

Meerdere malen per jaar nodigen wij sprekers van andere ABC gemeenten uit om bij ons te komen spreken. Deze diversiteit van sprekers wordt door onze leden gewaardeerd en geeft ons ook een bredere, gezonde kijk op Gods Woord.

Voorganger intervisie

Onze voorganger maakt deel uit van een intervisiegroep met andere ABC voorgangers uit de regio.

Kennis delen en toerusting

Veel kennis en ervaringen die lokale gemeenten opdoen wordt via de ABC gedeeld. Zo kunnen wij leren van elkaar. Ook worden door de ABC af en toe toerustingsdagen georganiseerd rondom specifieke onderwerpen.

Praktisch

Ook in praktisch opzicht heeft ons ABC lidmaatschap voordelen. Zo wordt bijvoorbeeld de licentie voor de muziek die wij op zondag gebruiken centraal geregeld.

Kijk voor meer informatie over de ABC op hun website.