Een overdenking van Johan voor zondag 25 april 2020. Over de tijd tussen Pasen en Pinksteren aan de hand van Johannes 21:15-17