Een overdenking van Arno Post van de CAMA over Psalm 23 vers 4.