Zondag 17 januari, de derde zondag van het nieuwe jaar. Een aantal liederen en een boodschap van Marc La Porte.

Voor het uitzoeken van de aanbiddingsliederen las ik vanavond in Habakuk 3. We zijn misschien verward en gespannen of we zijn druk met een mening vormen over alles en om overal iets van te vinden… Maar God heeft gelukkig nog steeds alles in de hand!

Een gezegende zondag en week!
Hartelijke groeten,
Monique

Habakuk 3:2, 17-19
‘Here, ik heb van uw roemruchte daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen. Laat uw daden herleven in deze tijd, maak uw kracht openbaar. Al bent U toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben!’
Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan, tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt! De Oppermachtige Here is mijn kracht, Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen.

Liederen

 

 

 

 

 

Van Gods toorn naar een volk van vertegenwoordigers

Aan de hand van Romeinen 1:18-32 denkt Marc La Porte met ons na over het thema ‘Van Gods toorn naar een volk van vertegenwoordigers’.

 

 

Slotlied